Ventilationsanlæg til bolig

Har du et godt indeklima i din bolig?

KK-Ventilation tilbyder ventilation i boliger – som eksempelvis boligblokke, parcelhuse, rækkehuse mv.
I henhold til gældende bygningsreglement, skal nye boliger forsynes med ventilationsanlæg med varmegenvinding. Vi har stor erfaring med disse ventilationsløsninger og sidder klar, hvis du ønsker et godt indeklima og en økonomisk forsvarlig ventilationsløsning til din bolig.

Ventilation i boligblokke

Boligblokke kan forsynes med fælles ventilationsanlæg eller ventilationsanlæg i den enkelte lejlighed. Ved fællesanlæg skal der i.h.t. lovgivningen træffes foranstaltninger til at sikre, spredning af røg og brand ikke kan foregå. KK-Ventilation har stor erfaring med disse løsninger, og der indbygges typisk spjældsystemer eller røgventilering. Fællesanlæg er normalt VAV-anlæg og varmegenvinding sker via modstrømsveksler eller roterende varmeveksler. Indblæsningen anbefaler vi forsynes med eftervarmeflade.
Vi servicerer fællesanlæg, som ikke kræver adgang til den enkelte lejlighed,

Ventilation i lejligheder

Lejligheder med eget ventilationsanlæg kræver ikke automatik til sikring mod røg og brandspredning. Anlægget har integreret automatik til styring af ventilator-drift, varmegenvinding (typisk modstrømsveksler) og evt. eftervarmeflade, som vi altid anbefaler.
Vi servicerer gerne anlægget i den enkelte lejlighed.

Ventilation i parcelhuse og villaer

Parcelhuse og villaer forsynes med komplette ventilationsanlæg tilkoblet automatikanlæg. Anlæggene tilpasses boligens areal og rumfang, og KK-Ventilation rådgiver omkring valg af løsning. Efterfølgende indstiller vi anlægget, så det enten styres af fugt eller ved ur.
Varmegenvinding sker via modstrømsveksler eller roterende varmeveksler, og vi anbefaler altid montage af eftervarmeflade.

Boligventilaton og indeklima i bl.a. Aarhus,Vejle, Randers, Viborg og Grenå m.m.