Industrikøkken ventilation

Storkøkken ventilation/Industrikøkken ventilation anvendes til sikring af luftkvaliteten og overholdelse af lovgivningen.
I storkøkkener på hoteller, hospitaler, restauranter eller lign. er der stor brug for ventilation for at leve op til lovgivningen, der foreskriver, at sundhedsskadelige stoffer skal fjernes fra indåndingsluften.

Mindst belastning af varmeveksler

Udsugning fra mad og ovne foregår oftest via emhætter. Emhætter er forsynet med filtre, og der findes mange forskellige filtertyper og kvaliteter. Filtrene sikrer fedtudskilning fra udsugningsluften, så den belaster varmeveksler og udsugningskanaler mindst muligt.
De nødvendige luftmængder kan over en arbejdsdag være meget forskellige og styres derfor typisk af personalet selv. Der er lovkrav om procesvagt på anlæg for emhætter, som vi etablerer ved installationen.

Varmeflade til minimumstemperatur

For at opretholde en minimumstemperatur forsynes indblæsningsdelen på ventilationsanlæg normalt med varmeflade. Er der krav om nedkøling, kan ventilationsanlæg leveres med integreret køleanlæg eller split-anlæg.

Varmegenvinding – modstrømsveksler

Varmegenvinding er i mange tilfælde et lovkrav og etableres med modstrømsveksler eller væskekoblede flader. Hvis der ikke er risiko for gift/lugtoverførsel, kan der også anvendes roterende varmeveksler. Indblæsning sker enten via indbyggede diffusere i emhætte, diffusere i loft eller tekstilkanaler.
Drift af anlæg kan bl.a. ske via brugerbetjente styrepaneler. Anlæg kan også kobles op på centralt styrede automatikanlæg (CTS). Begge løsninger kan etableres, så de kan overvåges via internettet.

Industrikøkken og storkøkken ventilation i bl.a. Aarhus, Randers, Grenå, Viborg og Vejle m.m.