Ventilation til laboratorie

Laboratorieventilation til industri, hospitaler, universiteter mv.
KK Ventilation har installeret mange procesanlæg til udsugning af giftige og eksplosionsfarlige stoffer og har stor erfaring med det.

Sugearme og stinkskabe
Udsugning sker ofte via sugearme og stinkskabe. Mængderne styres ved hjælp af automatiske spjæld og frekvensstyrede ventilatorer og sikrer dermed en energioptimal drift. Erstatningsluft tilføres betjente områder gennem diffusere eller tekstilkanaler.

Indblæsningsmængderne afpasses ved hjælp af automatikstyringer således, at det ønskede overtryk opretholdes i det betjente område.

Varmegenvinding via modstrømsvekslere
Indblæsning kan køles, hvis der er behov for det, ligesom der kan være behov for affugtning eller befugtning.

Varmegenvinding sker ofte via væskekoblede flader eller modstrømsveksler.

Ventilation til laboratorie i bl.a. Aarhus, Randers, Grenå, Viborg og Vejle m.m.