Komfortventilation med ventilationsanlæg

Komfortventilation anvendes til kontorer, skoler, institutioner, sygehuse, biblioteker m.v.
For at sikre et godt indeklima og en god økonomi, er det en god idé at installere et ventilationsanlæg.

Varmegenvinding foreskrives ofte lovgivningsmæssigt og KK-Ventilation har bred erfaring med at installere disse løsninger.

Ventilationsanlæg – valg af løsning

KK-Ventilation er erfarne rådgivere mht. valg af ventilationsløsning.

Ventilationsanlæg, der er tilknyttet lokaler med forholdsvis ensartet belastning, styres typisk via et ur-program, og yder via dette en konstant luftmængde.

Ventilationsanlæg, der er tilknyttet lokaler med varierende belastning (antal personer, varme, fugt, solindfald, ect.) forsynes ofte af energihensyn med spjæld, der kan variere luftmængden. Spjældet styres af sensorer, der måler temperatur, co₂-indhold og /eller fugt.

Minimumstemperatur og nedkøling

For at opretholde en minimumstemperatur forsynes indblæsningsdelen normalt med varmeflade. Ønskes der/er der krav om nedkøling af udeluft, kan det leveres med integreret køleanlæg eller split-anlæg, hvor kompressor placeres udendørs.
Varmegenvinding sker i mange tilfælde via roterende veksler eller modstrømsveksler, men der kan også installeres væskekoblede flader. Indblæsning og udsugning sker typisk via vægriste eller loftdiffusere.

Nem styring af ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg styres via brugerbetjente styrepaneler eller kobles på centralt styrede automatikanlæg (CTS). Begge løsninger kan etableres, så de kan overvåges via internettet.

Ventilationsanlæg i bl.a. Aarhus, Randers, Grenå, Viborg og Vejle m.m.